Μέχρι τις 8 Μαϊου παρατείνεται η σημερινή ρύθμιση για τα αυθαίρετα προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαβούλευση του νέου νομοθετικού πλαισίου και να ενσωματωθούν τα σχόλια όσων συμμετείχαν. Παράλληλα, αναμένεται να θεσμοθετηθεί ο νέος νόμος ο οποίος θα δίνει περιθώριο δύο ετών για ένταξη στις ρυθμίσεις τους. Η τέταρτη κατά σειρά παράταση είναι απαραίτητη, προκειμένου να ολοκληρωθεί η επεξεργασία του νέου πλαισίου για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων.

Στόχος της νέας ρύθμισης δεν είναι μόνο οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν τα ενέταξαν στους προηγούμενους νόμους, αλλά εκείνοι που μπήκαν στις ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα αλλά σήμερα δεν έχουν τη δυνατότητα αποπληρωμής των δόσεων. Επίσης, μειώνεται και το ύψος του προστίμου στις περιοχές στις οποίες μειώθηκαν οι αντικειμενικές αξίες και οι τιμές ζώνης με την αναθεώρηση που έγινε φέτος, ενώ, οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτου που μπορούν να αποδείξουν ότι ανεγέρθηκε μεταξύ του 1983 και του 1993 θα καταβάλλουν το 60% του προστίμου, έναντι το 80% σήμερα.

Η εταιρεία “Christoforidis Construction” αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη ρύθμιση αυθαιρέτων κτισμάτων, τη διεκπεραίωση φακέλου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη διαδικασία προβλέπεται από τη νομοθεσία.