Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίου ή κτιριακής μονάδας απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη ενός κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, ώστε να επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ή στους ενοικιαστές του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοσή του και ισχύει για 10 έτη από την ημερομηνία έκδοσής του.Εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και τις Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Η υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης υφίσταται για πωλήσεις, εκμισθώσεις και μεταβιβάσεις ακινήτων από μηδέν τ.μ., βάσει πρόσφατου διατάγματος.

Η Christoforidis Construction έχει τη δυνατότητα να εκδώσει Πιστοποιητικά Ενεργητικής Απόδοσης για οποιαδήποτε χρήση.