4 Συγκρότημα Μονοκατοικιών, Ανατολή Ιωαννίνων, 2010