Η δουλειά μας

Υψηλή αισθητική και κατασκευαστική αρτιότητα, με ουσιαστική εργασία από τα πρώτα στάδια του σχεδιασμού ως και την παράδοση του έργου.

Η εταιρεία Christoforidis Design|Construction|Development δραστηριοποιείται στο χώρο των οικοδομικών έργων με στόχο το σχεδιασμό λειτουργικών και καλαίσθητων χώρων άριστης ποιότητας κατασκευής, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και εφαρμογής, παρέχοντας σύγχρονες ολοκληρωμένες προτάσεις, με τη συνεργασία επιλεγμένων και έμπειρων επιστημόνων.

Η δραστηριότητα της εταιρίας σχετίζεται, μεταξύ άλλων, με:

About christoforidis constructions N2

Μελέτες Οικοδομικών Έργων – Στατικές Μελέτες, Άδειες Δόμησης, Επιβλέψεις – Κατασκευές – Ανακαινίσεις, Ρύθμιση Αυθαιρέτων, Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης, Τεχνοοικονομικές Μελέτες, Εκτιμήσεις Ακινήτων, Οικολογική Δόμηση, Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Κατασκευών και Αξιοποίηση Οικοπέδων είτε με αγορά, είτε με το σύστημα της αντιπαροχής.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Η διατήρηση της υψηλής ποιότητας των κατασκευών με την παράλληλη εφαρμογή μεθόδων προηγμένης τεχνολογίας.

ΜΕΛΕΤΗ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ

Ο συνεχής σχεδιασμός και η υλοποίηση σύγχρονων έργων, καινοτόμων και ποιοτικών που να ικανοποιούν τις προσδοκίες των πελατών.

Χριστοφορίδης - Κατασκευές Ιωάννινα
About Us | Christoforidis | b
About Us | Christoforidis | c

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η ποιότητα αποτελεί κινητήριο μοχλό ανάπτυξης μιας επιχείρησης, συμβάλλοντας στη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και στην αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών. Η Christoforidis Design|Construction|Development, είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 : 2008 (EQA, Αρ. Πιστοποιητικού ΣΔΠ 5642/16), με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα των διεργασιών και την τελική βελτίωση της.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η Christoforidis  Design | Construction | Development,
με αρχή την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών,
έχει αναπτύξει δίκτυο συνεργατών εξειδικευμένων
και επιστημονικά καταρτισμένων.

Cristoforidis Constructions p2 synergasies