ΜΕΛΕΤΗ

Από τα προσχέδια ακόμη και με την αξιοποίηση της φωτορεαλιστικής απεικόνισης (3D) δίνεται στον πελάτη η πλήρης εικόνα της δομής και της μορφής του έργου και τηρείται πιστά η μελέτη εφαρμογής. Παρέχεται λεπτομερής πληροφόρηση για την τεχνική και οικονομική πλευρά της κατασκευής, αλλά και της αξιοποίησης καινοτόμων τεχνικών δόμησης με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Αρχιτεκτονικές επιλύσεις στη βάση μιας συνειδητής κατανόησης και ερμηνείας των δεδομένων που τίθενται.

Τα σχέδια χαρακτηρίζονται από τις απλές φόρμες και την ορθολογική διάταξη της κάτοψης. Προτάσσεται η ουσιαστική εκμετάλλευση στον σχεδιασμό των κλιματολογικών συνθηκών της περιοχής, η κατασκευαστική αρτιότητα και η ανάδειξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα και της μοναδικής φυσιογνωμίας του κάθε υλικού που χρησιμοποιείται.

Αρχιτεκτονικές λύσεις | Χριστοφορίδης constructions | Ioannina

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Τα τελευταία χρόνια, η Christoforidis  Design | Construction | Development, εκτός από τον σχεδιασμό κτιρίων που δεν επαναλαμβάνονται και ξεχωρίζουν για την αισθητική τους, προωθεί το βιοκλιματικό σχεδιασμό. Εκμεταλλευόμενη την ευκαιρία της ανερχόμενης οικολογικής δόμησης παρέχει ολοκληρωμένες προτάσεις, από τη μελέτη έως και την κατασκευή, βιοκλιματικών κτιρίων.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Κατασκευαστική αρτιότητα με την αξιοποίηση τεχνολογιών οικοδομικών υλικών και δόμησης κτιρίων.

Η Christoforidis  Design | Construction | Development προτάσσει την επιλογή συστημάτων και μεθόδων κατασκευής του έργου ανάλογα με τη χρήση του και των βασικών υλικών δομής, άρρηκτα συνυφασμένων με τον περιορισμό και την εξοικονόμηση ενέργειας. Υλικά, εξαρτήματα και νέες τεχνικές ερευνώνται εκτεταμένα πριν προδιαγραφούν και ενσωματωθούν στην κατασκευή.

Christoforidis Constructions | Κατασκευές | Ιωάννινα | Ήπειρος

Διαχείριση έργου με προγραμματισμό και έλεγχο, μέσα σε προκαθορισμένα χρονικά και οικονομικά πλαίσια.