Συγκρότημα μονοκατοικιών στην Ανατολή Ιωαννίνων - 1