10. Συγκρότημα Μονοκατοικιών, Σταυράκι Ιωαννίνων, 2015