Ένα νέο έργο ξεκινά για την εταιρία Christoforidis Construction. Πρόκειται για ένα συγκρότημα τριών κατοικιών σε οικόπεδο 600τ.μ. στην περιοχή της Ανατολής Ιωαννίνων. Βασικό κριτήριο εφαρμογής της μελέτης αποτέλεσε ο προσανατολισμός του συγκροτήματος που στοχεύει στην εξασφάλιση των απαραίτητων εσωκλιματικών συνθηκών με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας, αξιοποιώντας τις διαθέσιμες περιβαλλοντικές πηγές, σε συνδυασμό με τη αξιοποίηση και εφαρμογή καλαίσθητων αρχιτεκτονικών στοιχείων.
Οι κατοικίες, συνολικής δόμησης 360τ.μ., αποτελούνται από τρία χωριστά επίπεδα: υπόγειο, ισόγειο και α’ όροφος. Καθεμία από αυτές διαθέτει αυτόνομο οικόπεδο εμβαδού 200τ.μ., υπόγειο γκαράζ και αποθήκες. Κάθε οικοδόμημα εξοπλίζεται με θωρακισμένες πόρτες, συναγερμό, ενεργειακά τζάκια, ενεργειακά κουφώματα και σταθερά σκίαστρα. Ξύλινα σκίαστρα συνδυασμένα με γυάλινα κάγκελα ολοκληρώνουν τις εξωτερικές όψεις.
Οι κατοικίες κατασκευάζονται με φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος και τοιχοποιίες πλήρωσης από διάτρητο οπτόπλινθο. Οι εξωτερικές τοιχοποιίες έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ με θερμοπρόσωψη συνολικού πάχους 8 εκ. συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Στους εσωτερικούς χώρους τοποθετείται θέρμανση και ψύξη με αντλία θερμότητας.