Νέα παράταση αναμένεται ότι θα δώσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον νόμο 4178/13 για την τακτοποίηση αυθαιρέτων. Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, κ. Γιάννης Τσιρώνης, προσανατολίζεται να παρατείνει την προθεσμία υπαγωγής αυθαίρετων κτισμάτων έως τις 2 Οκτωβρίου 2016.

Η νέα ρύθμιση δεν θα περιλαμβάνει αλλαγές στο ύψος των προστίμων, όπως είχε προαναγγελθεί, καθώς δεν έχει ακόμη καταλήξει ο τρόπος που θα γίνει η διάκριση των οικονομικά ασθενέστερων, για τους οποίους θα προβλέπεται ευνοϊκότερη μεταχείριση. Η σχετική ρύθμιση σχεδιάζεται να περιληφθεί σε ένα από τα επόμενα νομοσχέδια που ετοιμάζει το υπουργείο.

Η εταιρεία αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη ρύθμιση αυθαιρέτων κτισμάτων, τη διεκπεραίωση φακέλου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη διαδικασία προβλέπει ο Ν. 4178/13.