Νέο συγκρότημα κατοικιών | 2016

Ένα νέο έργο ξεκινά για την εταιρία Christoforidis Construction. Πρόκειται για ένα συγκρότημα τριών κατοικιών σε οικόπεδο 600τ.μ. στην περιοχή της Ανατολής Ιωαννίνων. Βασικό κριτήριο εφαρμογής της μελέτης αποτέλεσε ο προσανατολισμός του συγκροτήματος που στοχεύει στην εξασφάλιση των απαραίτητων εσωκλιματικών συνθηκών με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας, αξιοποιώντας τις διαθέσιμες περιβαλλοντικές πηγές, σε συνδυασμό με [...]